goed doel
In 1997 startte de Goed-Doel-geschiedenis van De Heikantse Bierliefhebbers. Sindsdien steunen wij elk jaar een ander Goed Doel, en raakten meer en meer mensen en verenigingen betrokken. In 2017 konden we maar liefst 7.278,94 € schenken ! Dank aan iedereen die hieraan meewerkte.

Heide Atelier, ons Goed Doel 2018

Elyne, 15-jarige dochter van Jan en Ines krijgt tijdens het joggen een herseninfarct. Zo goed en zo kwaad als het kan revalideert ze in een poging om opnieuw in de “normale wereld” te kunnen functioneren. Dat lukt, voor een deel...
“Normaal schoollopen” is te moeilijk, maar niks meer leren wil ze niet. Bezigheidstherapie is niet aan haar besteed. Ze wordt “te goed” om in een beschermde werkplaats “geplaatst” te worden, maar net “niet goed genoeg” om in het normale arbeidscircuit mee te draaien. Tijdens deze moeilijke jaren wordt duidelijk dat er nood is aan vervolgopvang en begeleiding van deze jongvolwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) die zo wat tussen twee stoelen vallen (niet goed genoeg / te goed).

Ondertussen heeft Elyne haar weg gevonden, maar haar ouders willen “iets doen” voor kinderen en jongvolwassenen die in de situatie van hun dochter terechtkomen. Ze stellen vast dat jaarlijks zo’n 100-tal jongeren door een verkeers- of een sportongeval een NAH oplopen en tussen wal en schip terechtkomen. En dat voor die groep van overheidswege geen of te weinig aangepaste opvang/begeleiding voorhanden is.
Ines en Jan nemen zelf initiatief en richten in 2012 vzw Jeugdwerking Hoge Heide in Schriek op, met de bedoeling die jongeren te helpen in hun training richting re-integratie. Vanuit die vzw starten ze met een ijsatelier waar jongeren met een NAH kunnen deelnemen aan de productie, verpakking en verkoop van lekker artisanaal ijs. Op hún tempo en aangepast aan hún kunde en mogelijkheden.
Heide Atelier opent aan de Mechelsesteenweg 32A te 2220 Heist-op-den-Berg (vlakbij Colruyt) een nieuw en eigen atelier waar vanaf 1 april 2018 de begeleide jongeren van Heide Atelier hun eigen ijskreem produceren en aan de man brengen.

weekend voor het Goede Doel in Soy >>>

chocolade >>> en acties >>>