goed doel
In 1997 startte de Goed-Doel-geschiedenis van De Heikantse Bierliefhebbers. Sindsdien steunen wij elk jaar een ander Goed Doel, en raakten meer en meer mensen en verenigingen betrokken. In 2016 konden we maar liefst 8.143,07 € schenken ! Dank aan iedereen die hieraan meewerkte.

Fonds Salamon, ons Goed Doel 2017

Op de laatste nieuwjaarsdrink stelde Dr. Vuylsteke ons Fonds Salamon voor. Het belangrijkste doel van dit fonds is begeleiding naar de kankercentra organiseren voor patiënten die doordat ze geïsoleerd leven -dit kan zowel familiaal als geografisch zijn- deze weg niet zelfstandig meer kunnen afleggen. Het fonds ondersteunt eveneens kankeronderzoek. Voor meer info kan u terecht op de website www.fonds-salamon.be.

Dit jaar wordt het Goed Doel ons aangereikt door Dany Prignon van brouwerij Fantôme, die in 2017 voor de eenentwintigste keer voor ons een Santé!-bier ten voordele van onze Goed-Doel-Actie zal brouwen. Waar we op 11 & 12 augustus voor de eenentwintigste keer onze tenten zullen mogen opslaan voor ons tweedaags BBQ-feest met muzikaal optreden. Voor ons en ook voor u een motivatie te méér om mee te doen?

Heeft u een idee voor een actie? Wil je meewerken aan de jaarlijks geplande activiteiten zoals het Goed Doel weekend in Soy, chocoladeverkoop, petanquenamiddag, bingonamiddag, ...? Neem dan kontakt op met Leen (0497 455 804) of mail info@heikantsebierliefhebbers.be. Een financiële bijdrage kan op rekeningnummer BE39 9795 4859 4619 (BIC: ARSPBE22) ten name van De Heikantse Bierliefhebbers Goed Doel.

weekend voor het Goede Doel in Soy >>>

chocolade >>> en acties >>>