helpers

helpers in de watten

Zonder onze medewerkers zijn we niets, daarom mogen zij niets te kort komen. De pare jaren nodigen we hen uit op een teerfeest met alles erop en eraan, de onpare jaren maken we een daguitstap.

Het wordt dus in 2019 een reis.


vrijdag 21 december 2019 - reis helpers

Onze club, De Heikantse Bierliefhebbers, kan slechts blijven bestaan dank zij de belangeloze inzet van velen.

Meer info volgt ten gepasten tijde.